Menu Luk

I sager om

personskader og
erstatningsret

er det vigtigt med en tovholder

Spørg om råd – det betaler sig

Der er al mulig grund til at overlade behandlingen af din personskadesag/erstatningssag til Advokatfirmaet Just. I erstatningssager kan det nemlig være afgørende, at du kontakter en advokat med erfaring på området, idet forkerte beslutninger som oftest betyder, at du går glip af en erstatning, som du ellers havde ret til.

Uddannelse inden for forsikring

” Som uddannet inden for forsikringserhvervet har jeg lang tids erfaring med sager om erstatning for såvel tingskader som personskade, uanset om der er tale om arbejdsbetingede skader, trafik-ulykker, fritidsulykker, ulykker i forbindelse med sport eller fejlbehandlinger, eksempelvis hos læger og tandlæger. Når du overlader mig opgaven med at behandle din erstatningssag, sikrer jeg dig de erstatnings- og kompensationskrav, som du har ret til. “

Peter Just Christensen

Personskade

Uddannelse inden for forsikring

Som uddannet inden for forsikringserhvervet har jeg lang tids erfaring med sager om erstatning for såvel tingskader som personskade, uanset om der er tale om arbejdsbetingede skader, trafik-ulykker, fritidsulykker, ulykker i forbindelse med sport eller fejlbehandlinger, eksempelvis hos læger og tandlæger. Når du overlader mig opgaven med at behandle din erstatningssag, sikrer jeg dig de erstatnings- og kompensationskrav, som du har ret til.

Personskade

Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Forældremyndighed

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Dødsbo

Når du mister nogen er der meget som der skal tages stilling til. Det kan derfor være godt med hjælp i en svær tid, hvor der skal være plads til sorg.

Ejendomshandler

Der er mange penge på spil, når du skal købe en ejendom. Det er vigtigt, at du allierer dig med en professionel for at undgå faldgruber og fælder.