I sager om

Tvangsfjernelse
af børn

er det vigtigt at have en allieret

Advokatfirmaet Just tager dit parti, når kommunen vil tvangsfjerne dit barn

Det er en alvorlig og dramatisk beslutning, når en kommune går ind i din familie for at tage dit barn og anbringe det uden for hjemmet imod jeres vilje. Det er klart, at uanset hvad baggrunden er for kommunens beslutning, får det voldsomme menneskelige konsekvenser for både dig og dit barn.

En sag om tvangsfjernelse starter i Børn og Unge-udvalget. Jeg sikrer, at dine synspunkter og din repræsentation af sagen bliver forelagt Børn og Unge-udvalget på en god og hensigtsmæssig måde. Og det samme gælder, hvis sagen går videre til Ankestyrelsen og/eller byretten. Jeg har lang tids erfaring med tvangsfjernelsessager, og jeg giver dig den støtte og rådgivning, som du har brug for under hele sagen.

I sager om tvangsfjernelse er advokatbistanden gratis

Det koster ikke forældrene noget at være repræsenteret af en advokat i sager om tvangsfjernelse af børn, mens sagen behandles i Børn og Unge-udvalget i kommunen og i Ankestyrelsen – her er det kommunen, der betaler regningen for din advokatbistand. Hvis sagen derefter går i byretten, får du automatisk bevilget fri proces.

 

Just_profilbillede_underside.png

Den angst, sorg og tumult, der følger med, når kommunen vil tvangsfjerne dit barn, er svær at stå alene med. Den rette advokat-bistand kan være en uvurderlig hjælp.

Peter Just Christensen
Advokat (H)

Telefon: 65 38 30 41

Mail: just@advokatjust.dk

Strafferet

I en sag, hvor du bevidst eller ubevidst er kommet på kant med loven på en måde, så der rejses sigtelse, giver det god mening at bede en advokat
om hjælp til at forsvare dig.

Separation og
Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Arbejdsforhold

Hvis du står i en situation, hvor forholdet mellem dig og din arbejdsgiver er gået i hård-knude, kan jeg hjælpe dig med din ansættelsesret, og hvordan du skal reagere.

Retssager

Hos Advokatfirmaet Just er du sikret en stærk og tro væbner under hele retssagens behand- ling, idet jeg møder med stor erfaring fra flere hundrede retssager.