igennem

Tillid og
Ærlighed

bygger vi en sag

Regler om hvidvask

Alle advokatfirmaer er omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hvilket betyder, at vi er forpligtet til ved lov at indsamle og opbevare vores klienters identitetsoplysninger, hvorfor vi ved oprettelse af sager indhenter klienters navn, adresse og cpr. nr. eller CVR nr.. For selskabers vedkommende skal der derudover foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Opstår der mistanke om tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, er vi forpligtet til at undersøge forholdet nærmere. Kan mistanken ikke afkræftes, skal der ske indberetning til Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

< tilbage til kontaktsiden

 

 

Handel med fast ejendom

Jeg har mange års erfaring bag mig, når jeg rådgiver dig om de juridiske aspekter ved køb af hus eller erhvervsejendom.

Tvangsfjernelse
af børn

Jeg har stor erfaring med tvangsfjernelsessager, og jeg giver dig den støtte og råd-givning, som du har brug for.

Forsikringsret

Hvis dig og dit forsikringsselskab er endt med en diskussion
– eller du allerede hurtigt kan se, at det kommer til det – så kan det godt betale sig at have en allieret ved din side.

Strafferet

I en sag, hvor du bevidst eller ubevidst er kommet på kant med loven på en måde, så der rejses sigtelse, giver det god mening at bede en advokat
om hjælp til at forsvare dig.