Menu Luk

Regler om hvidvask

Alle advokatfirmaer er omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hvilket betyder, at vi er forpligtet til ved lov at indsamle og opbevare vores klienters identitetsoplysninger, hvorfor vi ved oprettelse af sager indhenter klienters navn, adresse og cpr. nr. eller CVR nr.. For selskabers vedkommende skal der derudover foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Opstår der mistanke om tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, er vi forpligtet til at undersøge forholdet nærmere. Kan mistanken ikke afkræftes, skal der ske indberetning til Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Forældremyndighed

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Arv og skifte

Det kan være en god idé at beskæftige dig med din egen død, for at undgå problemer for dine efterladte, hvis du ikke har taget stilling.

Lejeret

Det giver god mening at søge rådgivning hos en advokat, der kender lejeloven, allerede inden lejeaftalen skrives under.

Advokatfirmaet Just

Røjrupvej 13B

5550 Langeskov

Telefon 65 38 30 41

Peter Just Christensen

Specialiseret i børnesager