Menu Luk

Du bør altid kende

Prisen

på forhånd

Visse former for advokatbistand er gratis for dig

… og visse af mine ydelser har en fast pris, mens andre igen afhænger af arten og mængden af den specifikke bistand, du har brug for.

For at få et økonomisk overblik, starter du med at ringe eller skrive og aftale et møde, hvor du sætter mig ind i, hvad din sag drejer sig om. Efter vores første møde får du en ordrebekræftelse, som i klart sprog fortæller, hvilken ydelse du vil modtage, og hvordan honoraret beregnes. Derfor ved du altid på forhånd, hvor du står økonomisk i forhold til førelsen af din sag.

Du kan muligvis få dækket nogle af dine omkostninger via en retshjælpsforsikring, idet der typisk er tilknyttet en dækning af retshjælp til din familieforsikring, husforsikring eller kaskoforsikring på bilen eller båden.

I visse situationer har du også mulighed for at få bevilliget tilskud til sagen via reglerne om offentlig retshjælp hos advokater, i andre situationer har du ret til fri proces, hvor det er det offentlige, der betaler regningen.

I nogle erstatningssager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, vil der også være situationer, hvor skadevolders forsikringsselskab skal betale sagens omkostninger helt eller delvist.

Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Forældremyndighed

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Dødsbo

Når du mister nogen er der meget som der skal tages stilling til. Det kan derfor være godt med hjælp i en svær tid, hvor der skal være plads til sorg.

Ejendomshandler

Der er mange penge på spil, når du skal købe en ejendom. Det er vigtigt, at du allierer dig med en professionel for at undgå faldgruber og fælder.