I sager om

Personskade og
Erstatningsret

er det vigtigt med en tovholder

Spørg om råd – det betaler sig

Der er al mulig grund til at overlade behandlingen af din personskadesag/erstatningssag til Advokatfirmaet Just. I erstatningssager kan det nemlig være afgørende, at du kontakter en advokat med erfaring på området, idet forkerte beslutninger som oftest betyder, at du går glip af en erstatning, som du ellers havde ret til.

Som uddannet inden for forsikringserhvervet har jeg lang tids erfaring med sager om erstatning for såvel tingskader som personskade, uanset om der er tale om arbejdsbetingede skader, trafik-ulykker, fritidsulykker, ulykker i forbindelse med sport eller fejlbehandlinger, eksempelvis hos læger og tandlæger. Når du overlader mig opgaven med at behandle din erstatningssag, sikrer jeg dig de erstatnings- og kompensationskrav, som du har ret til.

 

Inden for områder, der handler om personskade og erstatningsret rådgiver jeg om emner som:

  • erstatning for personskade
  • arbejdsskadesikringsloven
  • relevant dokumentation
  • erstatning for tingskade
 
  • patientforsikringsloven
  • håndtering af dit forsikringsselskab
  • sociallovgivningen
 
  • sikring af udbetaling af erstatningsbeløb med optimal kreditorbeskyttelse

Just_profilbillede_underside.png

Som din rådgiver sørger jeg for at kontakte alle sagens relevante parter, så du kan koncentrere dig om at blive rask.

Peter Just Christensen
Advokat (H)

Telefon: 65 38 30 41

Mail: just@advokatjust.dk

Forsikringsret

Hvis dig og dit forsikringsselskab er endt med en diskussion
– eller du allerede hurtigt kan se, at det kommer til det – så kan det godt betale sig at have en allieret ved din side.

Arbejdsforhold

Hvis du står i en situation, hvor forholdet mellem dig og din arbejdsgiver er gået i hård-knude, kan jeg hjælpe dig med din ansættelsesret, og hvordan du skal reagere.

Retssager

Hos Advokatfirmaet Just er du sikret en stærk og tro væbner under hele retssagens behand- ling, idet jeg møder med stor erfaring fra flere hundrede retssager.

Strafferet

I en sag, hvor du bevidst eller ubevidst er kommet på kant med loven på en måde, så der rejses sigtelse, giver det god mening at bede en advokat
om hjælp til at forsvare dig.