I sager om

Lejeret

skal man kende lovgivningen

Advokatfirmaet Just yder rådgivning til både udlejer og lejer

Hvad enten du er lejer eller udlejer, så er den danske lejelovgivning indviklet. Som udgangspunkt kan lejer og udlejer frit aftale vilkårene for lejeforholdet. Dog er der visse regler i lejelovgivningen, der ikke kan fraviges.

Derfor giver det rigtig god mening at søge rådgivning hos en advokat, der kender bestemmelserne i lejeloven, allerede inden lejeaftalen skrives under, og ikke mindst hvis lejer og udlejer bliver uenige om betingelserne hen ad vejen.

 

Inden for lejelovgivningen rådgiver jeg om emner som:

  • lejekontrakter
  • private lejemål
  • husleje
 
  • opsigelse af lejemål
  • erhvervslejemål
  • vedligeholdelse
 
  • almennyttige lejemål
  • fraflytning
  • flyttesyn

Just_profilbillede_underside.png

Det kan altid betale sig for både udlejer og lejer at lade en advokat læse jeres lejekontrakt igennem. Det kan potentielt spare jer for ubehageligheder senere.

Peter Just Christensen
Advokat (H)

Telefon: 65 38 30 41

Mail: just@advokatjust.dk

Separation og
Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Forældremyndighed og Bopæl

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Familieret

Der kan være god grund til at søge rådgivning hos en advokat, hvis dit forhold eller ægteskab går i opløsning, eller hvis du får en ny livspartner, så der ikke efterfølgende begås fejl.

Handel med fast ejendom

Jeg har mange års erfaring bag mig, når jeg rådgiver dig om de juridiske aspekter ved køb af hus eller erhvervsejendom.