igennem

Tillid og
Ærlighed

bygger vi en sag

Indskydergarantiordning

Indestående på klientkonti hos advokater er ikke længere undtaget fra reglen om maksimal dækning af EUR 100.000,-, jfr. de seneste ændringer i Lov om indskydergarantiordningen.

Indskud foretaget i forbindelse med transaktioner vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som hovedsageligt har været anvendt ikke-erhvervsmæssigt eller bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er dækket af indskydergarantifonden med op til EUR 10.000.000,- i indtil 12 måneder efter beløbets indsættelse. Alle andre beløb deponeret på klientkonti hos os er i dag underlagt samme beløbsbegrænsning, som almindelige indeståender med maksimal dækning på EUR 100.000,-.

Vi gør derfor udtrykkeligt opmærksom på, at loftet for dækning på EUR 100.000,- gælder pr. pengeinstitut. Såfremt en kunde således privat har penge indskudt i det samme pengeinstitut, hvor vi har placeret kundens midler, opnår kunden maksimalt EUR 100.000,- i erstatning for det samlede indestående på begge konti.

Advokatfirmaet Just er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for tab, som kunderne lider ved konkurs eller anden insolvens hos det pengeinstitut, hvor kundens midler er placeret.

< tilbage til kontaktsiden

 

 

Handel med fast ejendom

Jeg har mange års erfaring bag mig, når jeg rådgiver dig om de juridiske aspekter ved køb af hus eller erhvervsejendom.

Tvangsfjernelse
af børn

Jeg har stor erfaring med tvangsfjernelsessager, og jeg giver dig den støtte og råd-givning, som du har brug for.

Forsikringsret

Hvis dig og dit forsikringsselskab er endt med en diskussion
– eller du allerede hurtigt kan se, at det kommer til det – så kan det godt betale sig at have en allieret ved din side.

Strafferet

I en sag, hvor du bevidst eller ubevidst er kommet på kant med loven på en måde, så der rejses sigtelse, giver det god mening at bede en advokat
om hjælp til at forsvare dig.