Menu Luk

Indskydergarantiordning

Indestående på klientkonti hos advokater er ikke længere undtaget fra reglen om maksimal dækning af EUR 100.000,-, jfr. de seneste ændringer i Lov om indskydergarantiordningen.

Indskud foretaget i forbindelse med transaktioner vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som hovedsageligt har været anvendt ikke-erhvervsmæssigt eller bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er dækket af indskydergarantifonden med op til EUR 10.000.000,- i indtil 12 måneder efter beløbets indsættelse. Alle andre beløb deponeret på klientkonti hos os er i dag underlagt samme beløbsbegrænsning, som almindelige indeståender med maksimal dækning på EUR 100.000,-.

Vi gør derfor udtrykkeligt opmærksom på, at loftet for dækning på EUR 100.000,- gælder pr. pengeinstitut. Såfremt en kunde således privat har penge indskudt i det samme pengeinstitut, hvor vi har placeret kundens midler, opnår kunden maksimalt EUR 100.000,- i erstatning for det samlede indestående på begge konti.

Advokatfirmaet Just er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for tab, som kunderne lider ved konkurs eller anden insolvens hos det pengeinstitut, hvor kundens midler er placeret.

Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Forældremyndighed

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Arv og skifte

Det kan være en god idé at beskæftige dig med din egen død, for at undgå problemer for dine efterladte, hvis du ikke har taget stilling.

Lejeret

Det giver god mening at søge rådgivning hos en advokat, der kender lejeloven, allerede inden lejeaftalen skrives under.

Advokatfirmaet Just

Røjrupvej 13B

5550 Langeskov

Telefon 65 38 30 41

Peter Just Christensen

Specialiseret i børnesager