I sager om

Forsikringsret

skal du have, hvad du har krav på

Advokatfirmaet Just guider dig igennem forsikringssagen – også det med småt

Hvis du står i en situation, hvor et krav til dit forsikringsselskab er endt med en diskussion – eller du allerede hurtigt kan se, at det kommer til det – så kan det godt betale sig at have en allieret. Det kan nemlig godt være uoverskueligt og tidkrævende at skulle sætte sig ind i detaljer, som forsikrings-selskabet er eksperter i, og en sag, der trækker i langdrag, kan ende med at have store omkost-ninger i form af problemer med økonomien og frustrationer og bekymringer i den tid, hvor sagen behandles.

Jeg er uddannet på Forsikringshøjskolen og har haft flere års ansættelse i et stort dansk forsikrings-selskab. Derfor vil jeg kunne skåne dig for en del af din ’kamp’ ved at guide og rådgive dig grundigt og effektivt og sikre, at du får, hvad du har krav på.

 

Inden for områder, der har med forsikringsret at gøre, rådgiver jeg om emner som:

 • personskadesager
  faldulykker
 • godtgørelse for varigt mén 
 • erstatning for tab af erhvervsevne
 
 • godtgørelse for svie og smerte
 • erstatning for behandlinger, medicin og/eller transportudgifter
 
 • trafikuheld
 • voldeligt overfald
 • ulykke og arbejdsskade
 • tabt arbejdsfortjeneste
 • patientskader

Just_profilbillede_underside.png

Som uddannet fra Forsikringshøjskolen har jeg et godt indblik i, hvordan du kommer helskindet igennem en tvist med dit forsikrings-selskab.

Peter Just Christensen
Advokat (H)

Telefon: 65 38 30 41

Mail: just@advokatjust.dk

Personskade og
Erstatningsret

Som uddannet inden for for- sikringserhvervet har jeg stor erfaring med sager om erstat-ning for ting- og personskade.

Retssager

Hos Advokatfirmaet Just er du sikret en stærk og tro væbner under hele retssagens behand- ling, idet jeg møder med stor erfaring fra flere hundrede retssager.

Lejeret

Det giver rigtig god mening at søge rådgivning hos en advokat, der kender bestemmelserne i lejeloven, allerede inden leje- aftalen skrives under af lejer
og udlejer.

Handel med fast ejendom

Jeg har mange års erfaring bag mig, når jeg rådgiver dig om de juridiske aspekter ved køb af hus eller erhvervsejendom.