igennem

Tillid og
Ærlighed

bygger vi en sag

Forsikring

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at jeg: 

  1. er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  2. er medlem af Advokatsamfundet
  3. har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets regler, således at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves
  4. ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten
  5. samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som jeg har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende

 

Advokatfirmaet Justs forsikringsselskab og garantistiller er HDI - Gerling Verzekeringen N.V. Filial Danmark, police nr. VAS1400509. 

 

Virksomheden er registreret under CVR-nummer 17 97 92 99.  

< tilbage til kontaktsiden

 

 

Handel med fast ejendom

Jeg har mange års erfaring bag mig, når jeg rådgiver dig om de juridiske aspekter ved køb af hus eller erhvervsejendom.

Tvangsfjernelse
af børn

Jeg har stor erfaring med tvangsfjernelsessager, og jeg giver dig den støtte og råd-givning, som du har brug for.

Forsikringsret

Hvis dig og dit forsikringsselskab er endt med en diskussion
– eller du allerede hurtigt kan se, at det kommer til det – så kan det godt betale sig at have en allieret ved din side.

Strafferet

I en sag, hvor du bevidst eller ubevidst er kommet på kant med loven på en måde, så der rejses sigtelse, giver det god mening at bede en advokat
om hjælp til at forsvare dig.