Advokatfirmaet Just er det rigtige sted for dig, hvis du forventer nærværende og fokuseret problemløsning fra din advokat

Når du skal vælge en advokat til at rådgive og repræsentere dig, er det i virkeligheden ikke så forskelligt fra at vælge bank eller tandlæge. Valget handler nemlig som udgangspunkt kun om to ting – det faglige og det menneskelige.

Mange års erfaring og en bred uddannelse i mange juridiske discipliner på forskellige områder er din garanti for, at jeg altid yder rådgivning på et højt fagligt niveau.

På det menneskelige plan sørger jeg omhyggeligt for at sætte mig grundigt ind i dine forhold og den specifikke situation, du står i, og jeg ser et tæt samarbejde mellem os som den bedste forudsætning for, at jeg kan give dig så værdifuld rådgivning og så effektiv advokatbistand som muligt.

Separation og
Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Forældremyndighed og Bopæl

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Arv og Skifte

Det er selvfølgelig de færreste af os, der har lyst til at beskæftige os med vores egen død. Men det kan risikere at skabe mange problemer for dine efterladte, hvis du ikke har taget stilling.

Lejeret

Det giver rigtig god mening at søge rådgivning hos en advokat, der kender bestemmelserne i lejeloven, allerede inden leje- aftalen skrives under af lejer
og udlejer.