Menu Luk

Forbrugerklagelov

Pr. 26. november 2020

Eventuelle tvister om Advokatfirmaet Justs rådgivning, adfærd og salær bedes rettet til advokatfirmaet for en forligsmæssig løsning.

Såfremt en forligsmæssig løsning ikke kan opnås, kan en klage sendes til:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
www.advokatnaevnet.dk

 

Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Forældremyndighed

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Arv og skifte

Det kan være en god idé at beskæftige dig med din egen død, for at undgå problemer for dine efterladte, hvis du ikke har taget stilling.

Lejeret

Det giver god mening at søge rådgivning hos en advokat, der kender lejeloven, allerede inden lejeaftalen skrives under.

Advokatfirmaet Just

Røjrupvej 13B

5550 Langeskov

Telefon 65 38 30 41

Peter Just Christensen

Specialiseret i børnesager