I sager om

Familieret

skal trygheden være i centrum

Advokatfirmaet Just skaber ro, tryghed og
forudsigelighed på det familieretlige område

Stadig mere komplekse familie- og samlivsformer kan være medvirkende årsag til, at det er blevet mere og mere almindeligt at søge advokatbistand. Der kan være god grund til at søge rådgivning hos en advokat, hvis dit forhold eller ægteskab går i opløsning, eller hvis du får en ny livspartner. Det kan eksempelvis dreje sig om valg af formueordning eller planlægning i forbindelse med dit testamente.

I familieretlige sager er det vigtigt, at du hurtigt opsøger mig for et godt råd, således at der ikke begås fejl, som efterfølgende er svære eller umulige at rette. Med mine mange års erfaring som ballast sætter jeg mig grundigt ind i forholdene i din sag og rådgiver dig ud fra de oplysninger og holdninger til sagen, som du forsyner mig med.

 

Inden for familieret rådgiver jeg om emner som:

  • skilsmisse og separation
  • ugifte samlevende
  • arv og testamente                  
 
  • tvangsfjernelser af børn
  • samvær
  • forældremyndighed og bopæl
 
  • dødsbobehandling
  • bodeling
  • ægtepagt

Just_profilbillede_underside.png

Som en helt naturlig konsekvens af mere end 20 års fokus på private klienter har jeg igennem flere år været medlem af foreningen Danske Familieadvokater.

Peter Just Christensen
Advokat (H)

Telefon: 65 38 30 41

Mail: just@advokatjust.dk

Familietjek

Familietjekket kan både give jer et overblik over familiens aktuelle situation og afdække hvilke muligheder, I har for at ændre eller forbedre jeres forhold.

Arv og Skifte

Det er selvfølgelig de færreste af os, der har lyst til at beskæftige os med vores egen død. Men det kan risikere at skabe mange problemer for dine efterladte, hvis du ikke har taget stilling.

Forældremyndighed og Bopæl

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Separation og
Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.