I sager om

Af enhver art

handler det om de rette kompetencer

En bred vifte af fagområder

Når du har valgt Advokatfirmaet Just som dit advokatfirma, får du adgang til en bred vifte af faglige kompetencer, og du kan herunder se nogle af de områder, som jeg særligt beskæftiger mig med.

 

Inden for det private retsområde, beskæftiger jeg mig med:

 • familieret
 • separation og skilsmisse
 • arveret – skifte
 • forældremyndighed og bopæl
 • bolig- og ejendomsret
 
 • personskadeerstatning
 • ansættelsesret
 • ejendomshandler
 • dødsbobehandling              
 • lejeret
 • tvangsfjernelse af børn
 
 • retssager
 • strafferet
 • erstatningsret
 • forsikringsret
 • børnebortførelsessager
 • samværssager

Just_profilbillede_underside.png

Mange års erfaring og en bred uddannelse i mange juridiske discipliner på forskellige områder er din garanti for, at jeg altid yder rådgivning på et højt fagligt niveau.

Peter Just Christensen
Advokat (H)

Telefon: 65 38 30 41

Mail: just@advokatjust.dk

Familieret

Der kan være god grund til at søge rådgivning hos en advokat, hvis dit forhold eller ægteskab går i opløsning, eller hvis du får en ny livspartner, så der ikke efterfølgende begås fejl.

Forsikringsret

Hvis dig og dit forsikringsselskab er endt med en diskussion
– eller du allerede hurtigt kan se, at det kommer til det – så kan det godt betale sig at have en allieret ved din side.

Strafferet

I en sag, hvor du bevidst eller ubevidst er kommet på kant med loven på en måde, så der rejses sigtelse, giver det god mening at bede en advokat
om hjælp til at forsvare dig.

Retssager

Hos Advokatfirmaet Just er du sikret en stærk og tro væbner under hele retssagens behand- ling, idet jeg møder med stor erfaring fra flere hundrede retssager.