igennem

Tillid og
Ærlighed

bygger vi en sag

Betalingsoplysninger

Advokatfirmaet Just

CVR-nummer: 17 97 92 99

Klientkonto i Danske Bank

Reg. nr: 3574, kontonr: 3217 620 457

SWIFT-BIC: DABADKKK

IBAN-no.: DK 8630003217620457

< tilbage til kontaktsiden

 

 
 

Separation og
Skilsmisse

En skilsmisse påvirker begge parter økonomisk og følelses-mæssigt. Jeg stræber efter at minimere de negative aspekter.

Forældremyndighed og Bopæl

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Forsikringsret

Hvis dig og dit forsikringsselskab er endt med en diskussion
– eller du allerede hurtigt kan se, at det kommer til det – så kan det godt betale sig at have en allieret ved din side.

Strafferet

I en sag, hvor du bevidst eller ubevidst er kommet på kant med loven på en måde, så der rejses sigtelse, giver det god mening at bede en advokat
om hjælp til at forsvare dig.