Når det handler om

Prisen

bør du altid kende den på forhånd

Visse former for advokatbistand er gratis for dig

… og visse af mine ydelser har en fast pris, mens andre igen afhænger af arten og mængden af den specifikke bistand, du har brug for.

For at få et økonomisk overblik, starter du med at ringe eller skrive og aftale et møde, hvor du sætter mig ind i, hvad din sag drejer sig om. Efter vores første møde får du en ordrebekræftelse, som i klart sprog fortæller, hvilken ydelse du vil modtage, og hvordan honoraret beregnes. Derfor ved du altid på forhånd, hvor du står økonomisk i forhold til førelsen af din sag.

Du kan muligvis få dækket nogle af dine omkostninger via en retshjælpsforsikring, idet der typisk er tilknyttet en dækning af retshjælp til din familieforsikring, husforsikring eller kaskoforsikring på bilen eller båden.

I visse situationer har du også mulighed for at få bevilliget tilskud til sagen via reglerne om offentlig retshjælp hos advokater, i andre situationer har du ret til fri proces, hvor det er det offentlige, der betaler regningen.

I nogle erstatningssager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, vil der også være situationer, hvor skadevolders forsikringsselskab skal betale sagens omkostninger helt eller delvist.

 

Just_profilbillede_underside.png

Når du kontakter Advokat-firmaet Just, vil du aldrig opleve at få ubehagelige økonomiske overraskelser.

Peter Just Christensen
Advokat (H)

Telefon: 65 38 30 41

Mail: just@advokatjust.dk

Tvangsfjernelse
af børn

Jeg har stor erfaring med tvangsfjernelsessager, og jeg giver dig den støtte og råd-givning, som du har brug for.

Forældremyndighed og Bopæl

Jeg har speciale i familieretlige tvister, herunder forældre- myndigheds- og bopælssager, med mere end 20 års erfaring.

Strafferet

I en sag, hvor du bevidst eller ubevidst er kommet på kant med loven på en måde, så der rejses sigtelse, giver det god mening at bede en advokat
om hjælp til at forsvare dig.

Retssager

Hos Advokatfirmaet Just er du sikret en stærk og tro væbner under hele retssagens behand- ling, idet jeg møder med stor erfaring fra flere hundrede retssager.